Przechowywanie owoców i warzyw w obiektach zbudowanych z płyt warstwowych

Owoce i warzywa należą do grupy produktów wymagających szczególnych warunków przechowywania. Warunki te dotyczą w głównej mierze temperatury, która jest niezwykle istotna dla zachowania świeżości przechowywanych produktów. Dzięki odpowiedniemu przechowywaniu owoców i warzyw, możliwe jest zachowanie ich przydatności do spożycia przez bardzo długi czas.

Owoce i warzywa powinny być przechowywane w odpowiednio do tego przystosowanych chłodniach, wybudowanych z optymalnych materiałów termoizolacyjnych. Pomieszczenia chłodni mają najczęściej izolowane zarówno ściany, sufity, jak również podłogi. Wartość izolacyjna pomieszczeń chłodniczych jest określana współczynnikiem przenikalności cieplnej i z reguły współczynnik ten jest najwyższy w przypadku podłóg i najniższy w przypadku sufitów.

Aby osiągnąć odpowiednie wartości współczynnika przenikalności cieplnej, istotne jest zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych, o odpowiedniej grubości. Dla przykładu, najodpowiedniejszymi rodzajami płyt warstwowych, z których zalecane jest budowanie obiektów do przechowywania warzyw i owoców są: płyty warstwowe z pianką poliuretanową PUR o grubości ok. 50 mm, płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym o grubości ok.

100 mm, płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości ok. 110 mm, czy płyty pilśniowe o grubości ok. 150 mm.

Grubości poszczególnych materiałów mogą ulegać nieznacznym odchyleniom w zależności od gęstości materiału zastosowanego w rdzeniu płyty. Najistotniejsze jest jednak to, aby materiały izolacyjne wykorzystywane do termoizolacji chłodni, w których przechowywane są warzywa i owoce, były nienasiąkliwe. Warto wobec tego rozważyć zakup płyt nasączonych środkiem hydrofobowym.