Płyty warstwowe – certyfikaty i atesty

Płyty warstwowe muszą odpowiadać pewnym ogólnie przyjętym normom, w tym także normom budowlanym. Producenci płyt warstwowych nie szczędzą więc pieniędzy na certyfikowanie swoich produktów.

Zdają sobie bowiem sprawę, jak ważne jest poddanie płyt warstwowych odpowiednim testom, w tym również testom dotyczącym ognioodporności (w przypadku m.in.

płyt temperaturowych), czy testom dotyczącym poziomu izolacyjności (szczególnie ważnym, w przypadku zastosowania płyt warstwowych do izolowania budynków chłodni i mroźni). Jednym z ważniejszych certyfikatów wydawanym dla płyt warstwowych jest certyfikat zgodności CE, potwierdzający zgodność danego wyrobu (w tym przypadku płyty warstwowej) z konkretną normą (w przypadku płyt z normą odnoszącą się do wyrobów budowlanych).

Standardy wyrobów budowlanych, do których zalicza się płyty warstwowe zostały ujęte m.in.

w takich normach jak: EN 14509:2006, PN-N-18001:2004, ISO 14001:2004, czy ISO 9001:2008. Oprócz ogólnie przyjętych norm budowlanych, w certyfikacji płyt warstwowych niezwykłą rolę odgrywają aprobaty techniczne stwierdzają przydatność do użycia konkretnych produktów (w tym przypadku płyt warstwowych).

Aprobaty techniczne, w przeciwieństwie do certyfikatów zgodności oraz certyfikatów ISO wystawianych przez jednostkę notyfikującą, są wydawane przez Instytut Techniki Budowalnej. W aprobatach technicznych znajdują się informacje dotyczące przedmiotu aprobaty, przeznaczenia, zakresu i warunków jego zastosowania, właściwości technicznych, pakowania, przechowywania i transportu przedmiotu aprobaty, ustaleń formalno-prawnych, jak również terminów ważności.

Ciekawym, aczkolwiek nieobligatoryjnym certyfikatem wydawanym dla płyt warstwowych jest atest PZH, potwierdzający spełnianie przez dany przedmiot wymagań higienicznych.