Płyty izolacyjne wysokotemperaturowe i ich zastosowanie

Płyty wysokotemperaturowe są najczęściej stosowanym materiałem konstrukcyjnym i izolacyjnym, stosowanym w miejscach, w których wymagane jest zachowanie właściwości ogniotrwałych. Tego rodzaju płyty są najpowszechniejszym materiałem ognioodpornym, który wykorzystuje się w wielu miejscach, w których konieczne jest zachowanie pewnych standardów. W zależności od materiałów wykonania, płyty wysokotemperaturowe mogą charakteryzować się różnymi właściwościami oraz zastosowaniem. Jednym z doskonalszych rodzajów płyt wysokotemperaturowych o właściwościach izolacyjnych są płyty wermikulitowe wykonane z wermikulitu, który charakteryzuje się rozszerzaniem pod wpływem działania wysokich temperatur. Tego rodzaju płyty są wykorzystywane do izolacji urządzeń grzewczych mających zastosowanie w gastronomii oraz do izolacji bojlerów i pieców przemysłowych. Ponadto płyty wermikulitowe doskonale sprawdzą się jako materiał izolacyjny kominów.

Podobnymi właściwościami charakteryzują się płyty krzemianowo wapniowe, które równie często są wykorzystywane jako materiał izolacyjny kominów. Oprócz doskonałych właściwości izolacyjnych, płyty te charakteryzuje również odpowiednia sztywność, dzięki której płyty krzemianowo wapniowe są wykorzystywane do wykonywania obudów czopuchów i izolacji ścian znajdujących się za kominem. Ciekawostką jest, że płyty krzemianowo wapniowe są szeroko stosowane w przemyśle petrochemicznym, metalurgicznym, ceramicznym, odlewniczym, jak również w hutach szkła. Przeciwieństwem płyt o właściwościach izolacyjnych jest płyta szamotowa wykazująca się doskonałymi właściwościami akumulacyjnymi. Płyta tego rodzaju jest wykorzystywana do tworzenia obudów kominów. Zadaniem tych płyt jest równomierne wydzielanie ciepła do pomieszczenia.

Działanie to zapobiega przegrzaniu i wychłodzeniu pomieszczenia.