Montaż płyt warstwowych

W montowaniu płyt warstwowych istotną rolę odgrywa zarówno sam montaż, jak i przygotowanie do niego. Przed rozpoczęciem montażu płyt, należy przede wszystkim sprawdzić konstrukcję m.in. pod względem jej zgodności z projektem. Ponadto należy sprawdzić rozstaw słupów, płatwi i rygli.

Należy również skontrolować, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę oraz niezbędne jest sprawdzenie liniowości rygli i słupów. Kolejna istotna kwestia to przygotowanie potrzebnych narzędzi – pilarek, nożycy, wkrętarek i podnośników próżniowych. W przypadku, w którym płyty warstwowe są zabezpieczone folią, należy ją usunąć przed przystąpieniem do montażu. Kolejny etap stanowi docinanie płyt zgodnie z potrzebami projektu. Należy mieć na uwadze, że cięcie płyt należy bezwzględnie prowadzić przed montażem.

Po odpowiednim przygotowaniu płyt można przystąpić do ich montażu. W pierwszej kolejności płyty mocowane są po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy. Następnie płyty montuje się przy okapie oraz do pozostałych płatwi. Wyjątek w tym przypadku stanowią płatwie przykalenicowe. Skrajne płyty należy mocować do konstrukcji w górnej części płyty, przy pomocy trzech łączników samowiercących.

Płyty pośrednie z kolei można mocować do konstrukcji przy użyciu dwóch łączników. Dla zapewnienia optymalnej szczelności połączenia między poszczególnymi płytami, warto zastosować dodatkowy łącznik samowiercący. Po zakończeniu montażu płyt warstwowych, wolną przestrzeń między płytami należy wypełnić pianką poliuretanową. Po jej stwardnieniu możliwe jest ścięcie ewentualnych wypływów i nałożenie uszczelki polietylenowej po obu stronach kalenicy. Płyty dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej zaleca się wypełniać butylową masą uszczelniającą.